Informacje na czas pandemii

INFORMACJE NA CZAS PANDEMII Składka członkowska nie jest opłatą za treningi. Jest to ujęte w deklaracji klubowej. Za miesiąc w którym przypada przerwa zimowa (ferie) wynosi ona połowę wysokości. Pamiętajmy wszyscy, że brak opłacania składek członkowskich to duże prawdopodobieństwo, że UKS Heros  nie będzie miał możliwości zrealizować założeń statutowych po zakończeniu pandemii. Dlatego bardzo Was…