Skip to main content

Informacje o płatnościach

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „HEROS”
UL. GÓRCZEWSKA 181/611 J
01-459 WARSZAWA

NIP 5272729930

Konto klubu: mBank
27 1160 2202 0000 0002 7769 5507

Zobowiązanie opłacania składek członkowskich   Uczniowskiego Klubu Sportowego „Heros”
SEZON 2022/2023

60 PLN WPISOWE – DOTYCZY WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU. ZARÓWNO NOWYCH JAK I STARYCH. OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ MIESIĄC OD ROZPOCZĘCIA TRENINGÓW.

3-4 LATKI

  • 30 MIN  / RAZ W TYGODNIU- 70 ZŁ

5 LATKI

  • 45 MIN  / RAZ W TYGODNIU – 90 ZŁ

6 LATKI I STARSI MŁODZIEŻ DOROŚLI

  • DWA LUB WIĘCEJ TRENINGÓW W TYGODNIU  – 170 ZŁ
  • JEDEN TRENING W TYGODNIU – 120 ZŁ

Uczestnictwo w drugiej sekcji klubu 50% składki członkowskiej

Druga osoba z rodziny 50% składki członkowskiej

Trzecia i kolejne osoby z rodziny są zwolnione z opłacania składek

Trzecia i kolejne osoby z rodziny są zwolnione z opłacania składek

  • Każdy członek klubu ma prawo korzystać w treningach odpowiadających jego wiekowi i poziomowi zaawansowania we wszystkich lokalizacjach, gdzie prowadzone są treningi organizowane przez UKS HEROS
  • W przypadku, gdy w miesiącu trener przeprowadzi mniej niż połowę zajęć, opłata członkowska zostanie zmniejszona o połowę
  • Składki członkowskie opłacamy najpóźniej do 10 tego każdego dnia miesiąca.
  • Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, a dobrowolną opłatą na działania statutowe klubu.
  • Nieobecność na zajęciach, nie skutkuję obniżeniem wysokości składki członkowskiej. Chyba, że jest związana ze zdrowiem uczestnika i jest zgłoszona do prowadzącego zajęcia.

Wpłaty na konto Klubu

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „HEROS”
UL. GÓRCZEWSKA 181/611 J
01-459 WARSZAWA

Konto klubu: mBank
27 1160 2202 0000 0002 7769 5507

Tytułem:
Imię Nazwisko dziecka / która szkoła / składka członkowska za miesiąc.

Wzór:
Jan Kowalski / SP 306 Tkaczy 27 / wrzesień 2016 / Karate

Składka członkowska nie jest opłatą za korzystanie z usług, więc Klub nie wystawia faktury.

Rezygnacja z członkostwa w Klubie.

Rezygnację z członkostwa można dokonać tylko w formie pisemnej, parafowanej przez obie strony. Złożenie rezygnacji skutkuję wykreśleniem uczestnika z rejestru członków Klubu i jednocześnie zwalnia rodzica/ opiekuna prawnego zobowiązania opłacania składki. Jeśli rezygnacja złożona jest do 10 go danego miesiąca zobowiązanie ustaje w miesiącu którego dotyczy rezygnacja. Jeśli rezygnacja jest po 10 dniu danego miesiąca zobowiązanie ustaje w miesiącu następnym po miesiącu w którym złożona została deklaracja.